Ikonene bidrar med å forklare forbrukeren prosessen og funksjonene til de seks ulike varmepumpetypene som finnes på markedet. Alle illustrasjonene kan ses på varmepumpeinfo. Illustrasjonene har blitt godt mottatt i bransjen og er i bruk blant annet hos Lavenergiprogrammet og i en rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Til toppen