Norwegian Property ASA (NPRO) inviterte Kunsthøgskolen i Oslo til å levere et forslag med hensikt å aktualisere og fornye Aker Brygge som besøksmål og restaurantdestinasjon. Et fyrtårn er et bygg til hjelp for navigering på havet. På samme måte ønsker vi at Fyrtårn skal lede folk til Aker Brygge og guide dem gjennom områdets varierte restauranttilbud. Bygget tiltrekker seg oppmerksomhet, men matopplevelsen på innsiden er intim og privat. Fyrtårn tilbyr en kulinarisk matopplevelse som representerer det store spekteret av mat fra de 18 ulike restaurantene på Aker Brygge.
En dobbel fasade gir fleksibilitet og variasjon gjennom å kunne åpnes og lukkes på ulike steder. Perforerte stålplater i corten slipper lys både ut og inn, samtidig som det referer til det tradisjonelle røde fyrtårnet. Dette knytter også Fyrtårn opp mot teglstenfasadene i byggene på Aker Brygge.
Modell i skala 1:100.
Hovedelementet i interiøret er det langstrakte bordet som leder gjestene fra inngangen og helt ut til utsikten i enden av bygget. Gjennom ulike høyder og dybder tilbyr bordet forskjellige måter å servere mat på, samtidig som det inneholder alt av funksjoner fra kjøkken til garderobe. Ved å strekke seg fra gulv til tak vil man kunne gå under og over bordet, man kan sitte på og ved det.
Gjennomgående i bygget er mørkeblå flater i gulv, vegg og tak med ulike variasjoner i fargetoner og tekstur. Materialbruken understreker bordets viktige rolle ved at det står i kontrast til resten av interiøret.
Den fleksible fasaden gjør at Fyrtårn kan romme mange ulike aktiviteter etter at restaurantvirksomheten er over. Kurs og møtevirksomhet, galleri og utstillinger, bar og konsert er noen eksempler.
Til toppen