Jeg har sett på oppdrettsnæringen i Norge som et eksempel på industriell matproduksjon, og utviklet en kvalitetsmerking for ferskfisk. Merkeordningen fokuserer på kvaliteter som forbrukeren i dag ikke har kontroll over, som for eksempler ernæringsverdi og miljøkvalitet. Jeg ønsker å skape bevissthet rundt valgene vi tar slik at vi kan spise mat som er av god kvalitet, med positiv innvirkning på miljø, vår egen helse og dyrevelferden. Dette har jeg gjort ved å designe ferskfisk-avdelingen i morgendagens butikk.
Håndtegning i A2, penner og fargeblyant. Bildet nedenfor viser forklaring til tegningene ovenfor, skravurene viser hvordan de ulike kvalitetsmerkingene er synlig i interiøret.
Skissemodell av interiøret som har en tydelig referanse til helse og apotek; det kliniske, troverdige og rene designet vi forbinder med helse. 
Til toppen