Et tjenesteorientert nettverk som tilbyr en alternativ livsstil i Kvadraturen. Vi har fokusert på bolig og idéen om bofellesskap, der ulike stadier i livet har ulike behov. Dersom Kvadraturen skal være en levende del av sentrum, er en god blanding av ulike funksjoner i bygningsmassen og et godt samspill mellom bygninger og uterom avgjørende. Et spenn av aktivitetstyper, som blant annet felleskjøkken og jobbfellesskap, vil legge til rette for et mangfoldig byliv. Nettverket vil gjøre det lettere å utveksle kunnskap, tid og engasjement blant innbyggerne, noe som gjorde det naturlig for oss å utforske forholdet mellom privat og offentlig sfære.
A1 håndtegning, snitt av utvalgte bygninger i Kvadraturen. Tegningen viser tydelig vårt konsept med et spenn av aktiviteter i hvert enkelt bygg. Takterrasser med grøntareal, feltene uten farge viser offentlig areal med alt fra felleskjøkken og jobbfelleskap til swingers klubb eller klatrehall. Blå felter viser boliger av ulik størrelse, og de rosa feltene er fellesområder som leilighetene deler.
Stillbilde av nettsiden slik den ville fungert. Hvor mye kan du tenke deg å dele?
Personlige preferanser og data fylles ut, fra søvnbehov til sosiale interesser. Nettsiden viser anmeldelser av de ulike byggene og hver enkelt leilighet som tidligere beboere har vurdert.
Gratulerer, du er en del av Kvadraturen! Informasjon om leiligheten, aktiviteter og all annen informasjon er tilgjengelig her.
Kartene viser hvor ulike aktiviteter og boliger i kvadraturen befinner seg. Variert bruk av byggene skaper et bredt tilbud og kort vei mellom spisesteder, kulturtilbud, parker og sportsfasiliteter.
Diagrammet over viser ulike menneskers preferanser når det gjelder hvor mye man ønsker å dele med andre i Kvadraturen. 
Til toppen