En samling av informasjon som viser hele prosessen i prosjektet. Boken består av fire deler, der den første delen introduserer temaet, henviser til forskning, analyser og statistikker. Del to inneholder mine utforskninger som brukertester, eksperimenter og refleksjoner omkring temaet. Del tre består av designprosessen som bygger videre på forskningen sammen med mine undersøkelser. I den siste delen reflekterer jeg tilbake og vurderer hele prosessen. Boken er å finne på Kunsthøgskolen sitt bibliotek i Oslo. 
Til toppen