En applikasjon som veileder kunden i ferskfisk-avdelingen til å få tilstrekkelig informasjon om varene. Den digitale plattformen er bygget opp lagvis med informasjon. Innledningsvis blir kunden presentert for kort og presis informasjon. Dersom kunden ønsker mer dyptgående informasjon, lenkes det i applikasjonen til forskningsrapporter, statistikker og relevante kontaktpersoner. Det grafiske uttrykket refererer til helse og apotek; det kliniske, troverdige og rene designet vi forbinder med helse.
Til toppen