Arbeidet foregikk fra Losæter i Bjørvika hvor vi utforsket strategier om hvordan vi kan fylle våre offentlige rom med liv og aktivitet. Vi diskuterte temaene utveksling, lek og mobilitet, hvor flere gjesteforelesere bidro med spennende samtaler. Etter flere runder med Post-it lapper og fargetusjer dukket idéen om Takketorget opp. Et lite torg som kan trilles rundt i byen, og skape en god atmosfære og samtale mellom ulike mennesker i byen. Et sted for byttehandel av både mat, klær eller tjenester. Hva med ferske dyrkede tomater fra Herligheten i bytte mot et lynkurs i stuping? Astrid Fadnes har skrevet en artikkel om prosjektet i Magasinet KOTE
Til toppen