Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt
Jeg ønsker å sette mennesker i fokus ved utvikling av byene våre. For å dyrke frem et mangfoldig byliv mener jeg at vi trenger et bredt tilbud av aktiviteter, trygge ferdselsårer for fotgjengere og syklister, revitalisering av bakgårder og tilrettelegging for ulike funksjoner innenfor hvert enkelt bygg. Vi kan alle bli flinkere til å ta samfunnsansvar ved å tenke miljøvennlig og fokusere på arkitektur som skaper møteplasser for engasjement og tilhørighet. Jeg håper at fremtidens bygg handler om å dele mer enn vi gjør i dag, både kunnskap, tjenester og produkter.
Kunsthøgskolen i Oslo
MA, interiørarkitektur og møbeldesign
2014 - 2017

University of Portsmouth
BA Hons, Interior Design
2008 - 2011
Kontakt
___________________
mail: gulbrandsen(at)hotmail.co.uk
telefon: +47 98 10 87 48
Til toppen